Poplachové příznaky arytmie a doporučení při jejich užívání

Je známo jako arytmie na poruchy nebo poruchy srdečního rytmu že člověk může trpět kdykoliv v jeho životě. Může se vyskytnout z různých důvodů, od vážných srdečních onemocnění, až po jednoduché změny srdečního tepu při výkonu některých tělesných cvičení.

Důležité je znát typy arytmie, abyste zjistili, co může generovat a jak by měly být vaše příznaky léčen: bradykardie To je charakterizováno snížením srdeční frekvence pod normální, 80 úderů za minutu.

Zatímco tachykardie to se týká zvýšení srdeční frekvence na úroveň nad normální, 100 úderů za minutu.

Je třeba poznamenat, že ne všichni pacienti mají příznaky. Tyto případy mohou nebo nemusí nastat v závislosti na tom, co způsobilo onemocnění srdce; Obvykle, když pacient přichází do zdravotnického centra, je proto, že představuje závažný obraz poruchy, jako je srdeční selhání.

Symptomy společné trpí změnami srdeční frekvence

Závratě

Často je pacient "závrat" zažívá pocit nestability, který se může stát nepříjemným a nebezpečným, včetně ztráty rovnováhy a sluchu.

Pokud se objeví závratě v souvislosti se změnami srdeční frekvence, může být velmi pravidelně přítomna závažná patologie; měli byste co nejdříve navštívit lékaře, abyste dostali odpovídající léčbu, kterou musíte dodržovat. Není žádoucí za žádných okolností jej přerušit nebo měnit.

Synkopa

Jedná se o mdloby a ztrátu vědomí pacienta, v tomto případě se jedná o synkopu, která se projevuje změnou srdečního rytmu, produkujícím nedostatečnost krevního zásobování nutnou pro fungování mozku nebo nekontrolovaným zrychlením tohoto mozku.

Mluvíme o velmi citlivém příznaku, proto bychom měli co nejdříve navštívit lékaře, abychom se vyhnuli vážným komplikacím.

Únava

Může se utrpět v důsledku arytmie; Je to častý příznak a obecně se projevuje pocit únavy, slabosti, ospalosti a touhy po odpočinku.

Neznamená nutně vážné varování, může to být případ benígné arytmie způsobené nějakou fyzickou aktivitou nebo náhlou emocionální změnou. Doporučuje se používat dýchací a relaxační techniky.

Palpitace

Celkový tep srdce většinou lidí nepovšimne; proto je "pocit palpitace" obvykle symptomem nebo alarmem poruchy srdečního rytmu.

Pacienti mohou zaznamenat pocit zrychlení srdečního tepu, což může být velmi nepříjemné. To by mělo být důvodem pro lékařskou konzultaci, kdy se vyskytuje velmi často.

Angina

Vyplývá to z toho, že srdce může trpět kvůli nedostatku kyslíku a průtoku krve v důsledku poruchy nebo změny srdeční frekvence způsobené účinkem jiných patologií, jako je arterioskleróza; za předpokladu obstrukce některých tepen v důsledku přítomnosti mastných látek.

Často způsobuje bolest v hrudi a pocit útlaku. Tento příznak musí být věnován velkou pozornost, je velmi choulostivý a může způsobit smrt, pokud není ošetřen včas.

Polyurie

Po tomto příznaku pacient močí častěji kvůli zvýšení rychlosti krevního oběhu. Nastává, když se srdeční frekvence zvýší na vyšší než normální hodnoty.

Srdeční selhání

Často se vyskytuje, když srdce zažívá abnormální srdeční rytmy, velmi zrychlené nebo velmi zhoršené, což znemožňuje vyplnění krve a kyslíku. Je to vážné varování, může způsobit vážné důsledky pro organismus, dokonce i smrt. Z tohoto důvodu lékař předepíše vhodnou léčbu.

Obecná doporučení pro zvážení prevence arytmií

  • Důležitost spočívá v rychlém přístupu k lékaři, když se tyto příznaky vyskytnou. Každá z nich může znamenat skupinu důležitých poplachů, které tělo vrhne, aby nás varovalo před přítomností nějaké vážné patologie, což nám umožnilo přijmout nezbytná opatření včas, čímž se vyhneme několika komplikacím.
  • Dodržujte doporučení lékaře, proveďte léčbu, aniž byste je změnili, abyste se vyhnuli relapsům.
  • Držte se co nejdále od situací, které vytvářejí stres a tím se vyvarujte, což může zhoršit jakýkoli zdravotní problém a zhoršit vaše příznaky.
  • Udržujte vyváženou stravu odstraněním nasycených tuků.
  • Zahrnout rutiny cvičení, provádět činnosti, které vytvářejí pohodu.

Hliník malé špinavé tajomstvo farmaceutického priemyslu (Říjen 2021)